Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/888
Title: ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА КИСЛОТНО-ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ УРБОЗЕМІВ М. ЧЕРКАСИ
Other Titles: ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА КИСЛОТНО-ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ УРБОЗЕМІВ М. ЧЕРКАСИ
ECOLOGICAL ASSESSMENT FOR THE ACID-BASE PROPERTIES OF URBAN SOILS IN CHERKASY CITY
Authors: Єгорова, Оксана В'ячеславівна
Мислюк, Ольга Олександрівна
Хоменко, Олена Михайлівна
Keywords: урбоземи;кислотно-основні властивості;картографічне моделювання
Issue Date: 2019
Publisher: Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського
Abstract: Наведено результати досліджень впливу природних і техногенних чинників на екологічний стан урбоземів, створена картографічна модель кислотності ґрунтів м. Черкаси та проведено районування території міста за кислотно-основним режимом. Встановлено, що на формування кислотно-основного режиму ґрунтів впливають як антропогенні, так і природні ландшафтно-геохімічні і кліматичні чинники. За кислотно-основними властивостями ґрунтовий покрив характеризується значною строкатістю. Амплітуда коливань рНвод. – від 6,2 до 9,2 при середньому значенні 7,3. Гідролітична кислотність варіює в діапазоні від 0,23 до 4,23 ммоль/100г ґрунту, середнє значення – 0,35 ммоль/100г ґрунту. Обмінна кислотність дуже низька і варіює від 0 до 0,05ммоль/100г ґрунту (середнє значення – 0,04 ммоль/100г ґрунту). Середнє значення суми поглинутих основ становить 12,4 ммоль/100г ґрунту, мінімальні і максимальні – 0,1 і 25,8 ммоль/100г ґрунту відповідно. Ступінь насичення основами змінюється від 26 до 99%, при середньому значенні 86,5%. Ранжування ґрунтів за величиною рНвод. показало, що 18,5% досліджених проб можуть бути класифіковані як придатні і родючі (рН=6,5-7,0), 27,7% – потенційно родючі (рН=7,0-7,5), 38,5% – мало придатні, слабко токсичні (рН=7,5-8,0), 3,1% – середнє придатні, середнє токсичні (рН=8,0-8,5) і 1,5% – непридатні, сильно токсичні (рН>8,5). 28% досліджених проб ґрунту класифікуються як деградовані (рН≥7,8). Здатність до майже повного виконання сорбційної функції за показником рН спостерігалася у 31% досліджених ґрунтів, часткового виконання – у 63%, не виконання – у 6%, санітарної функції – у 49%, 44% і 7% відповідно. Головні центри залуження ґрунтів наближені до промислових підприємств та автомобільних шляхів. Вперше з використанням програмного пакета SURFER проведено картографічне зонування території міста за кислотністю ґрунтів, що дозволили виявити локальні зони забруднення на території міста в прив'язці до техногенних об'єктів.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/888
ISSN: 1995–0519
DOI: 10.30929/1995-0519.2019.4.53-59
Issue: 4(117)
First Page: 53
End Page: 59
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (БФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_4_2019-4-53.pdf820.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.