Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/892
Title: Пошук однакових фрагментів при мінімізації логічних функцій в ортогональній реалізації
Authors: Панаско, Олена Миколаївна
Keywords: логічні функції;ортогональна форма представлення;показники структурної реалізації;декомпозиція аргументів;параметр габаритної площі;інтегральний показник структурної складності реалізації
Issue Date: 2014
Publisher: Радіоелектронні і комп’ютерні системи (РЕКС)
Abstract: В представленій статті розглядається постановка задачі та реалізація методу мінімізації логічних функцій в ортогональній формі представлення. Особливістю методу є урахування однакових фрагментів в інформативних функціях логічної функції, яка мінімізується. Ортогональна форма представлення є багатоваріантною, що обумовлюється характером розподілу аргументів логічної функції на інформативну та базисну підмножини. Задача мінімізації в ортогональній формі полягає в знаходженні такого аналітичного представлення логічної функції, яке забезпечує найменшу складність реалізації функції з точки зору обраного параметру складності структурної реалізації. Отриманий метод забезпечує спрощення схемної реалізації логічної функції в ортогональній формі представлення, що виражається зменшенням середнього значення показника габаритної площі частини формування кон’юнкцій програмованої логічної матриці. Після застосування запропонованого методу мінімізації середнє значення інтегральних показників габаритної площі для повних множин логічних функцій від зазначеної кількості аргументів для ортогональної форми стало на 23,8% кращим порівняно з аналогічним показником в класичній формі представлення
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/892
Issue: 1
First Page: 105
End Page: 111
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.