Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/894
Title: Matrix method of receiving the full composition of the relativity groups of boolean functions
Other Titles: Матричний метод отримання повного складу груп релятивності булевих функцій
Authors: Бурмістров, Сергій Владиславович
Панаско, Олена Миколаївна
Вакуленко, Дмитро Володимирович
Keywords: Boolean function;groups of relativity;universal matrix of permutations;булева функція;групи релятивності;універсальна матриця перестановок
Issue Date: 2018
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету
Abstract: У статті описано матричний метод отримання повного складу груп релятивності булевих функцій на основі універсальної матриці перестановок. Цей метод дає можливість отримати повний склад групи релятивності на основі однієї булевої функції із її складу, назву групи релятивності (найменший бінарний номер булевої функції в групі), побудувати мінімальну форму для будь-якої булевої функції зі складу групи без виконання процесу мінімізації, якщо вже мінімізована хоча б одна функція зі складу групи релятивності. Це дає можливість суттєво зменшити кількість досліджуваних об’єктів у межах повної множини L(n) всіх булевих функцій f(n), досліджуючи лише одну булеву функцію з усієї групи. Для спрощення реалізації методу рекурсивні процедури замінено на циклічні.Цей метод розроблено як робочий інструмент для дослідження взаємозв’язків між групами релятивності з точки зору декомпозиції булевих функцій для пошуку нових ефективних методів мінімізації.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/894
Issue: 3
First Page: 3
End Page: 8
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.