Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/96
Title: Цифрове оброблення сигналів [Електронний ресурс]: посібник для студентів напряму підготовки 6.050901 "Радіотехніка" усіх форм навчання / С. В. Заболотній; за ред. проф. Ю. Г. Леги; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 119 с. ISBN 978-966-402-093-7. Ідентифікатор URL: http://elib.newlibrary.org.ua/e-books/20
Authors: Заболотній, Сергій Васильович
Issue Date: 2010
Publisher: ЧДТУ
Abstract: Посібник складається з двох розділів та додатків. Перший розділ містить теоретичні відомості щодо принципів цифрового представлення та опрацювання сигналів, дискретної фільтрації, методів синтезу цифрових фільтрів, їх структурної організації та ефектів квантування. У другому розділі подано комплекс лабораторних робіт, який надає можливість студентам ознайомлюватися в інтерактивному режимі з особливостями методів ЦОС та здійснювати їх комп’ютерне моделювання. Додатки містять методичні рекомендації щодо практичного застосування пакетів Mathcad та Matlab для дослідження цифрових сигналів і систем ЦОС. Для студентів напряму підготовки 6.050901 "Радіотехніка".
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/96
ISBN: 978-966-402-093-7
Number of Pages: 191
Appears in Collections:Навчальні видання (ФЕТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Заболотній. Цифрове оброблення сигналів.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.