Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/978
Title: Тести з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” (для студентів інженерних спеціальностей)
Authors: Іванченко, Людмила Іванівна
Старовойтенко, Наталія Василівна
Keywords: українська мова;державна мова;спілкування;документація
Issue Date: 2015
Publisher: Черкаський державний технологічний університет
Abstract: Система тестів дає можливість перевірити й оцінити рівень засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу за програмою в цілому, сформованість навичок оволодіння лексичним і граматичним матеріалом при складанні ділових паперів різного характеру; систематизувати знання норм сучасної української літературної мови; удосконалити знання, уміння та навички щодо оформлення наукових текстів і ділових паперів; підвищити рівень культури мовлення за допомогою запропонованих тестів; перевірити знання студентів з усіх тем, передбачених навчальною програмою.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/978
Number of Pages: 112
Appears in Collections:Навчальні видання (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тести.pdf805.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.