Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1008
Title: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Якість інформаційних систем та тестування» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності № 126 Інформаційні системи та технології (освітня програма «Web-технології, Web-дизайн») усіх форм навчання
Authors: Тарасенко, Ярослав Володимирович
Keywords: якість інформаційних систем;тестування програмного забезпечення;функціональне тестування;структурне тестування;навантажувальне тестування;тестування захищеності;інженерія вимог;виявлення дефектів;автоматизоване тестування
Issue Date: 2020
Publisher: ЧДТУ
Abstract: Методичні рекомендації містять основні теоретичні відомості, практичні завдання до проведення лабораторних робіт та методичні вказівки для виконання цих завдань з дисципліни «Якість інформаційних систем та тестування» з використанням сучасних технологій та програмного забезпечення. Особлива увага приділяється формуванню навичок дослідження і випробування програмного забезпечення для перевірки відповідності реальних програмних систем очікуваній поведінці з урахуванням інженерії вимог та специфікаціям якості програмного забезпечення. В тому числі розглядаються питання тестування web-орієнтованих інформаційних систем, та автоматизації процесу тестування.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1008
Number of Pages: 30
Appears in Collections:Навчальні видання (ФІТІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-5-13-П.docx86.88 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.