Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1009
Title: Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Функціональне програмування» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності № 126 «Інформаційні системи та технології» (освітня програма «Web-технології, Web-дизайн») усіх форм навчання
Authors: Тарасенко, Ярослав Володимирович
Keywords: функціональна парадигма;функції першого класу;функції вищого порядку;чисті функції;ліниві обчислення;лямбда-числення;каррінг;SECD-машина;функтори та монади
Issue Date: 2020
Publisher: ЧДТУ
Abstract: Методичні рекомендації містять основні теоретичні відомості відповідної теми, які закріплюються та поглиблюються самостійною роботою, перелік запитань та завдань для самостійного опрацювання, перелік літератури, яку здобувачі можуть використовувати при вивченні дисципліни «Функціональне програмування» та методичні вказівки для виконання завдань самостійного опрацювання. Особлива увага приділяється формуванню навичок надання програмній системі чіткого математичного тлумачення та застосування функціонального підходу програмування в професійній діяльності на основі мови програмування Haskell.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1009
Number of Pages: 15
Appears in Collections:Навчальні видання (ФІТІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-5-14-П.docx47.04 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.