Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1029
Title: Силабус навчальної дисципліни «Управління WEB-контентом»
Authors: Сіпко, Олена Миколаївна
Issue Date: 2020
Abstract: Веб-програмування охоплює широке коло професійних задач, пов’язаних з розробкою програмних систем, що функціонують у межах інфраструктури всесвітньої мережі WWW та її сервісів. Особливої уваги заслуговує задача проектування та побудови ефективних систем керування веб-контентом (CMS), які є фундаментом будь-яких веб-проектів, що в тій чи іншій мірі застосовують автоматизоване керування редагуванням та публікацією інформації для відвідувачів веб-ресурсів. Метою вивчення дисципліни є дослідження технологій створення та подальшого управління контентом WEB-сайту на основі теоретичного матеріалу та практичних умінь та навичок, що стосуються гіпертекстових розміток, каскадних таблиць стилів, мов WEB-програмування та мережевих баз даних. Для вивчення розглянутих проблем в курсі передбачені лекційні заняття та лабораторні роботи. Лекційні заняття носять проблемний характер, що визначається значною часткою не розв’язаних задач. На лабораторних роботах студенти набувають навичок використання систем управління веб-контентом. Вивчення курсу дозволяє сформувати базову систему знань для самостійної розробки систем керування веб-контентом, а також вивчення інших предметів із циклу “Веб-програмування”.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1029
Number of Pages: 10
Appears in Collections:Навчальні видання (ФІТІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус_УWК.docx51.21 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.