Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/103
Title: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ПРОЕКТІВ У СИСТЕМІ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Other Titles: PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF MARKETING PROJECTS IN PROJECT MANAGEMENT SYSTEM
Authors: Шевченко, Наталія Вікторівна
Давиденко, Марина Василівна
Keywords: управління проектами;маркетингові проекти;життєвий цикл проекту;комплекс маркетингу;метод Scrum
Issue Date: 2017
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: У статті розглянуто основні підходи до класифікації проектів, визначено сутність та місце маркетингових проектів у системі проектного менеджменту. Проаналізовано класифікаційні характеристики маркетингових проектів. Узагальнено та систематизовано класифікацію маркетингових проектів. Наведено класифікацію маркетингових проектів залежно від напрямів у маркетингу. Виділено основні ознаки проектів, за якими їх можна інтерпрeтувати як маркетингові. Визначено, що маркетинговий проект – це цілеспрямований, спланований комплекс взаємопов’язаних заходів по створенню або зміні будь-якого об’єкта, спрямований на досягнення заздалегідь визначених маркетингових цілей протягом заданого періоду часу, при встановленому бюджеті і визначеній якості. Досліджено доцільність застосування методу управління проектами Scrum для маркетингових проектів. Основна ідея методології Scrum – ітеративний підхід до планування і виконання проекту. Визначено принципові аспекти методу Scrum. Наведено ключові характеристики формування ефективної проектної команди відповідно до методології Scrum. Відзначено, що Scrum увібрав у себе основні успішні принципи організації виробництва, сформувавши гнучку і динамічну систему реалізації проектів, спираючись на творчий потенціал співробітників.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/103
Issue: 47
First Page: 41
End Page: 47
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЧДТУ_2017.pdf278.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.