Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1031
Title: Силабус навчальної дисципліни «Моделі і методи розпізнавання образів»
Authors: Сіпко, Олена Миколаївна
Issue Date: 2020
Abstract: Актуальність вивчення основних понять теорії розпізнавання образів фахівцями у галузі комп’терних наук зумовлена потребою розробки інтелектуальних інформаційних систем, які у більшості випадків містять підсистеми розпізнавання. Тому важливою складовою процесу підготовки фахівців сфери ІТ є вироблення знань та навичок, які стосуються розуміння та використання сучасних методів розпізнавання образів. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів компетентностей кваліфіковано застосовувати основні методи розпізнавання образів для розв’язування наукових і технічних задач. Для вивчення розглянутих проблем в курсі передбачені лекційні занняття та лабораторні роботи. Лекційні заняття носять проблемний характер, що визначається значною часткою не розв’язаних задач. На лабораторних роботах студенти набувають навичок практичного використання та розробки систем розпізнавання образів. Вивчення курсу дозволяє сформувати базову систему знань для самостійної розробки та використання систем розпізнавання образів.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1031
Number of Pages: 9
Appears in Collections:Навчальні видання (ФІТІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус_ММРО.docx48.33 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.