Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1137
Title: Дослідження впливу техногенного фактору на характер захворюваності населення
Authors: Жицька, Людмила Іванівна
Болтян, Ольга Сергіївна
Keywords: АТМОСФЕРНІ ЗАБРУДНЕННЯ;ПЕРВИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ;ХВОРОБИ СИСТЕМИ ДИХАННЯ;ЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ;МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ
Issue Date: 2020
Abstract: Болтян О.С. «Дослідження впливу техногенного фактору на характер захворюваності населення». Випускна кваліфікаційна робота бакалавра: 41 с.; 14 рисунків; 5 таблиць; 26 джерела; мультимедійна презентація. Метою роботи: визначення зав’язків між структурою захворюваності дихальної системи та умовами проживання населення в найбільш техногенно забрудненому районі м. Черкаси з подальшою оцінкою його екологічного стану. Завдання роботи: оцінити рівень забруднення в місті на підставі даних статистики, провести аналіз стану первинних захворювань в Україні і місті Черкаси, охарактеризувати структуру захворювань системи дихання та їх динаміки серед населення, що проживає в умовах техногенного навантаження мікрорайону «Хімселище» та порівняння з захворюваністю населення з екологічно чистих районів міста. Об’єкт дослідження: антропогенні викиди і динаміка рівня захворюваності дихальної системи населення м. Черкаси В роботі охарактеризовано екологічні умови місцевості та регіону, проведено аналіз первинної захворюваності населення за окремим класам хвороб, досліджено зв’язок між структурою первинної захворюваності та умовами проживання населення, зроблено пропозиції щодо можливості використання отриманих даних для проведення медико-екологічного районування міста.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1137
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Болтян_робота(1).pdf
  Restricted Access
924.25 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.