Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1193
Название: Entrepreneurial ecosystems, universities and ukrainian innovation policy
Другие названия: Підприємницькі екосистеми, університети і українська інноваційна політика
Авторы: Kolomytseva, Olena
Porev, Sergey
Ключевые слова: entrepreneurial ecosystem;university;high growth firm;small business;innovation;technology transfer;knowledge exchange;підприємницька екосистема;університет;обмін знаннями;швидкозростаюча фірма;мале підприємництво;інновація;трансфер технологій
Дата публикации: 2018
Издательство: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Краткий осмотр (реферат): The article is devoted to the problem of the formation of entrepreneurial ecosystems as a medium of growth of small firms with the participation of universities, as well as aspects of state policy in the field of innovation and small business development. It is shown that domestic universities, as a rule, adhere to the traditional innovative approach of cooperating with entrepreneurship on the basis of technology transfer and obtaining a direct financial result. The provisions of the Strategy for the development of small and medium enterprises and the role of universities in these aspects of state policy remain conceptually uncertain. It is proved that universities in Ukraine are not focused on the formation of entrepreneurial ecosystems and in support of small businesses. An example of the university unit's activity, whose cooperation with small firms contributes to the formation of a business ecosystem, is considered. The possibilities of increasing the role of the universities of the country in the formation of entrepreneurial ecosystems and more productive cooperation with small business are substantiated. The project of the Strategy of innovation development of the country for the period till 2030 is considered and it is proposed to pay more attention to creation of enterprise ecosystems with the participation of universities, and also to introduce the approach of knowledge exchange between universities and business on the basis of positive experience of a number of leading countries.
Статтю присвячено проблемі формування підприємницьких екосистем як середовищ зростання малих фірм за участі університетів, а також аспектам державної політики у сфері інноваційної діяльності та розвитку малого підприємництва. За матеріалами наукових публікацій та з багаторічного досвіду авторів показано, що вітчизняні університети, як правило, дотримуються традиційного інноваційного підходу щодо співпраці із підприємництвом на засадах трансферу технологій і отримання прямого фінансового результату. Розглянуто положення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва і показано, що роль університетів у цих аспектах державної політики залишається концептуально не визначеною. Доведено, що університети в Україні не орієнтовані на формування підприємницьких екосистем і на підтримку малого підприємництва. Розглянуто приклад діяльності підрозділу університету, співпраця якого із малими фірмами сприяє формуванню підприємницької екосистеми. Обґрунтовано можливості підвищення ролі університетів країни у формуванні підприємницьких екосистем та більш продуктивної співпраці із малим підприємництвом. Розглянуто проект Стратегії інноваційного розвитку країни на період до 2030 року. Запропоновано звернути більш уваги на створення підприємницьких екосистем за участі університетів, а також запровадити підхід щодо обміну знаннями між університетами і підприємництвом на основі позитивного досвіду ряду провідних країн. Ключові слова: підприємницька екосистема, університет, швидкозростаюча фірма, мале підприємництво, інновація, трансфер технологій, обмін знаннями.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1193
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.51.2018.153499
Выпуск: 51
Первая страница: 5
Последняя страница: 12
Располагается в коллекциях:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
153499-343736-1-PB.pdf321.17 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.