Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1324
Title: Модель багатофункціонального таблично-логічного співпроцесора для комп’ютерно-інтегрованих систем спеціального призначення
Authors: Лукашенко, Андрій Германович
Зубко, Ігор Анатолійович
Лукашенко, Дмитро Андрійович
Лукашенко, Володимир Андрійович
Лукашенко, Валентина Максимівна
Keywords: співпроцесор;коригуючі константи;таблично-логічний метод
Issue Date: 2017
Publisher: Nauka i studia
Abstract: В роботі запропонована ефективна модель багатофункціонального таблично-логічного співпроцесора для комп’ютерно інтегрованих систем спеціального призначення. Відмінною особливістю моделі є висока надійність (мала кількість зовнішніх контактів, малорозрядний числовий блок пам’яті), висока швидкодія (відсутність тривалих операцій), багатофункціональність (перетворення коду Грея в двійковий код, двійкового коду в код Грея, однополярного коду Баркера в двійковий код, комбінацій завадостійкого коду у відповідні коди значення функції синуса), мала потужність споживання.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1324
ISSN: 1561-6894
Issue: 16(177)
First Page: 32
End Page: 38
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФІТІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mod_bagafunkc_tab_log_cpivpr.pdf406.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.