Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1460
Title: Проблеми досягнення консенсусу між державою і суспільством на підставі терпимості й толерантност
Authors: Григор, Олег Олександрович
Keywords: людина;політика;конфлікт;консенсус;терпимість;толерантність
Issue Date: 2015
Publisher: Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Abstract: Консенсус одночасно є принципом, методом і технологію прийняття політичних рішень на підставі подолання розбіжностей унаслідок виявлення та усвідомлення спільних інтересів. Тому його чинність поширюється не тільки на внутрішньополітичні, але й на зовнішньополітичні процеси. Досягнення консенсусу між державою і суспільством може бути визначене як пом’якшення конфлікту між «низами» та «верхами» на засадах терпимості й толерантності. Поняття терпимості позначає соціально-психологічний прояв поваги і доброзичливості людини щодо переконань «іншого». Толерантність визначає здатність суб’єкта реагувати на будь-який несприятливий чинник з огляду на відсутність ворожості стосовно «не свого». Автор звертає увагу на найважливіші принципи гармонійних відносин між громадянами і державою, а саме, принципи солідарності й субсидіарності, які у свою чергу сприяють наповненню функціонування державного механізму соціальним змістом. При дотриманні вказаних принципів зумовлюється виникнення нової якості державної влади й політичних інститутів, які від відносин підпорядкування й панування переходять до солідарних відносин з громадою. У даному випадку основою постає консенсус інтересів. Аналізується і характеризується місце та роль політичних партій у контексті досягнення політичного консенсусу, які у сучасному світі є виразниками інтересів різних груп суспільства. Партії постають головними елементами громадянського суспільства, через здійснення низки політичних функцій можуть ефективно впливати на розвиток суспільства та брати участь у комунікаційному процесі. Як результат, сполучною ланкою між державою та громадянським суспільством, як комунікативне завдання, можуть стати політичні партії. Завдяки успішному вирішенні цього завдання політичний консенсус може стати реальністю. Завдяки цьому терпимість і толерантність виявляються засобами гармонізації інтересів у гетерогенному суспільстві, передумовою досягнення загальнонаціональної консолідації
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1460
ISSN: 2308-5126
Issue: 37
First Page: 85
End Page: 98
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35-Article Text-112-1-10-20171116.pdf428.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.