Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1525
Title: Основи теорії похибок : практикум для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» усіх форм навчання
Authors: Трембовецька, Руслана Володимирівна
Тичков, Володимир Володимирович
Базіло, Костянтин Вікторович
Куницька, Лариса Георгіївна
Issue Date: 2018
Publisher: Черкаси: ЧДТУ
Abstract: Видання знайомить студентів галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» з алгоритмами оцінювання невизначеності результатів вимірювань. Стисло подані основні теоретичні відомості необхідні для виконання завдань. Запропоновано послідовність та приклади розв’язку завдань з використанням пакету прикладних програм MathCAD та Excel.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1525
Number of Pages: 170
Appears in Collections:Навчальні видання (ФЕТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМВ_Основи теорії похибок_Трембовецька.pdf6.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.