Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1993
Title: The influence of Cherkasy writers’ lives and creative work on national independence awarebess among Cherkasy region population in 1990–2001
Other Titles: Вплив життя та творчості черкаських письменників на усвідомлення національної незалежності серед населення Черкаської області у 1990–2001 рр.
Authors: Spirkina, Oksana
Спіркіна, Оксана Олексіївна
Keywords: writer;journalist;revival;independence;Cherkasy region;1991–2001 рр.;Черкаський регіон;письменник;журналіст;відродження;незалежність
Issue Date: 2019
Publisher: Гуманітарний вісник ЧДТУ. Серія: Історичні науки
Abstract: The article is devoted to the problem of national independence awareness by Ukrainians in the first decade of the state independence of Ukraine. The formation of national revival of the Ukrainian people on lives and creative work of writers, poets, dramatists and journalists of as an example is shown. The aim of the article is to show that the creativity of writers has a direct influence on national identity strengthening, national revival formation and national independence awareness by Ukrainians. The author of the scientific work puts the task to show how lives and creative work of Cherkasy writers and journalists have promoted national independence awareness first of all among the residents of Cherkasy region in 1990– 2001. On the basis of the appliance of the general scientific methods (analysis, synthesis, description, explanation) the aim has been achieved and planned tasks have been realized.
У в Україні, і в Черкаській області зокрема, відбувався значний процес оновлення, який характеризувався відступом від стандартів цензури, появою нових тенденцій і стилів, сплеском інтересів України. У літературі з'явилися нові теми, змінився підхід до творчої діяльності. Велика робота була зроблена для забезпечення систематичного та послідовного наукового дослідження, популяризації та публікації наукової спадщини. Стаття присвячена проблемі усвідомлення українцями національної незалежності у перше десятиріччя незалежності України. На прикладі життя та творчості письменників, поетів та журналістів Черкаської області показано формування національного відродження українського народу. Зазначається, що творчість літераторів має безпосередній вплив на утвердження національної ідентичності, формування національного відродження та усвідомлення українцями національної незалежності. Висвітлено, як життя та творчість черкаських письменників та журналістів сприяли усвідомленню національної незалежності насамперед мешканцями Черкаського регіону у 1990–2001 р. На основі застосування загальнонаукових методів (аналіз, синтез, опис, пояснення) була досягнута мета та реалізовані заплановані завдання
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1993
Volume: 30
Issue: 14
First Page: 64
End Page: 69
Appears in Collections:Число 30. Вип. 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МАКЕТ 64-69_Спіркіна.pdf183.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул-зворот і зміст.pdf480.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.