Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2095
Название: Моделювання процесу управління конкурентоспроможністю у сфері міжнародного і вітчизняного туризму України
Другие названия: Modeling the process of managing competitiveness in the field of international and domestic tourism in Ukraine
Авторы: Сидоренко, Ірина Олексіївна
Ключевые слова: процес;моделювання процесу стратегічного управління;організаційно-економічний механізм;тенденції;стратегічні напрями;process;modeling of strategic management process;organizational and economic mechanism;trends;strategic directions
Дата публикации: 2020
Издательство: Інновації та технології в сфері послуг і харчування
Краткий осмотр (реферат): Ця стаття узагальнює науково-практичні аспекти та контраргументи в межах наукової дискусії щодо моделювання процесу стратегічного управління конкурентоспроможністю у сфері міжнародного та вітчизняного туризму. Систематизація літературних джерел та науково-методичних підходів до вирішення проблеми засвідчила, що розробка механізмів та моделей у системі стратегічного управління міжнародним та внутрішнім туризмом у контексті соціальноорієнтованої економіки України є не тільки перспективним, але й нагальним питанням. Періодом дослідження обрано роки 2017–2019. Об’єктом дослідження є процес моделювання стратегічного управління конкурентоспроможністю у сфері міжнародного та внутрішнього туризму України в умовах глобалізації. У статті визначено основні складові процесу моделювання стратегічного управління конкурентоспроможністю у сфері міжнародного і вітчизняного туризму; здійснено оцінку привабливості туристичної сфери України; розроблено стратегічні напрями розбудови вищої освіти у сфері туризму України, а також розвитку діяльності підприємств у відповідь на зміни у конкурентному середовищі; аргументовано пріоритетні елементи організаційно-економічного механізму управління у сфері туризму. Дослідження емпірично підтверджує і теоретично доводить, що моделювання процесу стратегічного управління розвитком вітчизняного туризму України, з боку провладних структур, є одним із нагальних питань реформування і розбудови національної економіки.
This article summarizes scientific and practical aspects and counterarguments in scientific discussion on modeling the process of strategic management by competitiveness in the field of international and domestic tourism. Systematization of literature sources and scientific and methodological approaches to solving the problem has shown that the development of mechanisms and models in the system of strategic management by international and domestic tourism in the context of a socially-oriented economy of Ukraine is not only a promising, but also an urgent issue. The research period is 2017–2019. The object of the research is the process of modeling strategic management by competitiveness in the field of international and domestic tourism in the context of globalization. The article identifies the key components of the process of simulation of strategic management competitiveness in the field of international and domestic tourism; assesses the attractiveness of the tourism sphere of Ukraine; developes strategic directions of higher education development in the sphere of tourism of Ukraine and development activities of enterprises in response to changes in the competitive environment; argues the priority elements of organizational and economic mechanism of management in sphere of tourism. The study empirically confirms and theoretically proves that modeling of the process of strategic management by the development of domestic tourism in Ukraine, on the part of pro-government structures, is one of the topical issues of reforming and developing the national economy
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2095
ISSN: 2708-4949
DOI: 10.24025/2708-4949.2.2020.213036
Выпуск: 2
Первая страница: 35
Последняя страница: 46
Располагается в коллекциях:№2

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
6.pdfСидоренко514.77 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
зміст.pdf77.01 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
титул.pdf92.92 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.