Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2098
Назва: Сучасні тенденції та новітні тренди в туризмі після COVID-19
Інші назви: Current tendencies and new trends in tourism after COVID-19
Автори: Фрей, Людмила Володимирівна
Гаращенко, Дмитро Володимирович
Ключові слова: туристична індустрія;туристичні підприємства;національний туристичний ринок;тенденції в туризмі;тренди в туризмі;інновації в туризмі;tourism industry;tourism enterprises;national tourism market;tourism trends;tourism tendencies;tourism innovations
Дата публікації: 2020
Видавництво: Інновації та технології в сфері послуг і харчування
Короткий огляд (реферат): У статті досліджено, яким чином зміняться тенденції, тренди, потенційні споживачі туристичних послуг після пандемії, та запропоновано ряд дій, необхідних у сучасних умовах вітчизняній туристичній індустрії, що фактично припинила роботу, адже український уряд скасував підтримку проєктів розвитку туризму, а переважна більшість місцевих туристичних проєктів також втратили грантове фінансування з ЄС та інших міжнародних фондів. Авторами встановлено, що розвиток туризму – настільки динамічний процес, що виникає необхідність стежити за сучасними тенденціями його прояву, виявляти головні тренди й одночасно розробляти практичні заходи для вирішення основних проблем у туристичній індустрії. Тому питання розвитку, прогнозування та дослідження туризму є надзвичайно актуальним. У статті здійснено аналіз туристичного продукту, що пропонує сьогодні національний туристичний ринок. Метою статті є дослідження рекреаційно-туристичного потенціалу на внутрішньому ринку та формулювання пропозицій щодо створення конкурентоспроможного туристичного продукту на внутрішньому ринку після пандемії COVID-19. У дослідженні запропоновано дії, які допоможуть вітчизняній туристичній індустрії наблизитися до світових туристичних лідерів, зокрема: удосконалення стандартів сервісу, створення електронного реєстру всіх суб’єктів туристичної діяльності, створення нового, якісного, трендового туристичного продукту на внутрішньому ринку, здійснення комплексної рекламно-інформаційної кампанії для популяризації туристичного продукту, застосування інноваційних туристичних технологій тощо. Авторами представлено актуальні тренди, які пропонує 2020 рік, враховуючи поточні тенденції, економічні перспективи та вплив останніх подій. Отже, запропоновані заходи, безумовно, сприятимуть створенню конкурентоспроможного туристичного продукту на внутрішньому ринку, адже в сучасному суспільстві, коли розвиваються інформаційні системи, впроваджуються новітні технології, туристичний бізнес, такий багатогранний і мінливий, повинен бути динамічним.
The article examines how the trends, tendencies, and potential consumers of tourism services are going to change after the pandemic and suggests a number of steps to make necessary in modern conditions of the domestic tourism industry, which has actually stopped working, because the Ukrainian government has canceled support for tourism development projects, and the vast majority of local tourism projects have also lost grant funding from the EU and other international funds. It has been established that the development of tourism is such a dynamic process that there is a need to monitor modern tendencies in its manifestation, identify the main trends and simultaneously develop practical measures to tackle the main complexities in the tourism industry. Therefore, the issues of tourism development, forecasting and research are extremely relevant. The article analyzes the tourist product that the national tourism market offers today. The purpose of the article is to study the recreational and tourism potential in the domestic market and formulate proposals for creating a competitive tourist product in the domestic market after the COVID-19 pandemic. The study suggests plausible actions that will enable the domestic tourism industry to advance and reach the level of the world's tourism leaders, particularly by improving service standards, creating an electronic register of all subjects of tourism activities, creating a new, top-notch trending tourist product in the domestic market, implementing a comprehensive advertising and information campaign to promote the tourist product, applying innovative tourism technologies, etc. Current trends of 2020 are presented, taking into account current trends, economic prospects and the impact of recent events. Therefore, the proposed measures will certainly contribute to the creation of a competitive tourist product on the domestic market because in modern society, with increasingly developed information systems and the latest technologies, the tourism business, which is so multifaceted and changeable, must be dynamic as well
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2098
ISSN: 2708-4949
DOI: 10.24025/2708-4949.2.2020.213044
Випуск: 2
Початкова сторінка: 67
Кінцева сторінка: 74
Розташовується у зібраннях:№2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
9.pdfФрей345.07 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити
зміст.pdf77.01 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити
титул.pdf92.92 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.