Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2277
Title: Механізми розвитку корпоративної соціальної відповідальності: навчально-методичний посібник для здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 Економіка усіх форм навчання
Authors: Захарова, Оксана Володимирівна
Issue Date: 2020
Publisher: Черкаси: ЧДТУ
Abstract: У навчально-методичному посібнику викладено теоретичні та прикладні аспекти розвитку корпоративної соціальної відповідальності, охарактеризовано основні етапи становлення, умови ефективності та інструменти реалізації соціально відповідальної поведінки учасниками бізнес середовища. Викладено зміст лекційного матеріалу за курсом, завдання до проведення практичних занять, зміст контрольної роботи, перелік рекомендованої літератури. Запропоновано питання для самостійного опрацювання кожної теми та перевірки набутих знань. Рекомендовано для здобувачів освітнього ступеня доктора філософії з економічних спеціальностей
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2277
Number of Pages: 59
Appears in Collections:Навчальні видання (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титульний екран Захарова_НМП МРКСВ.pdf168.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.