Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/231
Title: Удосконалення моделей і методу підвищення ефективності компонентів функціонально-орієнтованих систем спеціального призначення
Other Titles: Improvement of models and method of increasing the efficiency of components of functionally-oriented special purpose systems
Authors: Зубко, Ігор Анатолійович
Keywords: спеціалізований обчислювач;компонент системної плати;формувач сигналів;верифікація;методика
Issue Date: 2019
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. – Черкаський державний технологічний університет, Україна, Черкаси, 2019. Робота присвячена підвищенню швидкодії та надійності функціонально-орієнтованих комп’ютерних систем спеціального призначення. При виконанні досліджень отримано наступні наукові і практичні результати. Удосконалена модель перетворювача двійкового коду в однополярні коди Баркера, що забезпечує розширення функціональних можливостей та підвищення надійності функціонування. Удосконалена модель обчислювача спеціального призначення на основі кусково-лінійної апроксимації сигналів управління, що забезпечує підвищення якості управління технологічними процесами. Отримала подальший розвиток модель обчислювача спеціального призначення на основі цифро-аналогових перетворень, що забезпечило розширення функціональних можливостей та підвищення надійності управління технологічними процесами. Отримав подальший розвиток метод удосконалення проектування багатокомпонентних дискретних пристроїв, що забезпечує підвищення надійності та збільшення часу експлуатації. Розроблено методику верифікації працездатності запропонованого перетворювача, що дозволило синтезувати відповідні пристрої для проведення апаратурного моделювання. Побудовано фізичну модель для апаратурного дослідження запропонованого перетворювача, що забезпечило контроль коректності перетворень на етапі проектування і підтвердило верифікацію працездатності.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/231
Number of Pages: 160
Specialization: 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Appears in Collections:05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зубко_автореферат.pdfАвтореферат дисертації830.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Diser_Zubko.pdfДисертація5.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Відгук_Мусієнко.pdfВідгук офіційного опонента Мусієнка М.П.455.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Viguk_Drozd_reestr.pdfВідгук офіційного опонента Дрозда О.В.578.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.