Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2331
Название: Економічна оцінка ефективності впровадження технологій вторинної переробки відходів виробництв на прикладі утилізації азотовмісних стоків агрегату синтезу карбаміду
Другие названия: Economic evaluation of the effectiveness of implementation of technologies of recycling plants waste on the example of utilization of nitrogen-containing wastewater of urea synthesis aggregate
Авторы: Демчук, Іванна Михайлівна
Столяренко, Геннадій Степанович
Ключевые слова: економічна оцінка;собівартість;калькуляція;азотовмісні стоки;утилізація;карбамід;ефективність;economic evaluation;cost;calculation;nitrogen-containing wastewater;utilization;urea;efficiency
Дата публикации: 2018
Издательство: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Краткий осмотр (реферат): Робота направлена на оцінювання ефективності впровадження технологій вторинної переробки відходів виробництв на прикладі утилізації азотовмісних стоків виробництва карбаміду. Опрацьовано останні дослідження шляхів утилізації стоків, котрі продукують зниження собівартості готового продукту. Проаналізовано фактори впливу на зміну собівартості продукції та рентабельності модернізацій. Для цього аналізу проведено калькуляцію собівартості готового продукту. Опрацьовано питання оптимізації виробництва та шляхи впливу новітніх розробок на собівартість готового продукту. Запропоновано впровадження реутилізаційних технологій як альтернатива впливу на зниження собівартості продукції. Обрано утилізаційну технологію переробки азотовмісних стоків у гідразин сульфат, яка веде до ліквідації декількох стадій очищення стічної води виробництва карбаміду, утвореної в результаті конденсації сокової пари на стадії випаровування готового продукту. Для оцінювання відсотка заощадження впровадження системи вторинної переробки азотовмісних стоків, перш за все, проведено аналіз техніко-економічних показників ефективності на прикладі роботи цеху з виробництва карбаміду підприємства ПАТ «АЗОТ». З урахуванням запропонованої схеми утилізації стоків проведено калькуляцію стадій виробництва карбаміду, які в результаті цього впровадження ліквідуються, а саме – стадії десорбції та гідролізу. Проведено економічне оцінювання впровадження утилізаційної технології азотовмісних стоків виробництва карбаміду шляхом їх переробки в гідразин сульфат.
The work is aimed at highlighting the importance of the symbiosis of scientific advances and industry in the modern world and the impact of new technologies on the economy of enterprises. The aim of this work is to evaluate economic effectiveness of implementation of recycling waste technologies, such as recycling efficiency of nitrogen-containing wastewater created by synthesis of urea after evaporation stage afloat. Recent study ways of wastewater recycling have been revised, which reduce the cost of producing the finished product. Factors of influence on the cost of production and profitability upgrades have been analyzed. The calculation of the cost of the finished product has been made for this analysis. The question of optimization of production and ways of influence of the latest developments on the cost of the finished product is considered. The introduction of reutilization technologies has been proposed as an alternative to reduce the impact on production costs. The utilization technology of processing nitrogen-containing wastewater to hydrazine sulfate, which leads to the elimination of several wastewater cleaning stages of urea production, formed by condensation of saturated steam on the evaporation stage of finished product, is selected. To evaluate the percentage of savings on implementation of nitrogen-containing wastewater recycling, first of all, the analysis of technical and economic indices of the urea production on an example of PJSC "Azot" has been made. Considering the proposed scheme of wastewater utilization, the calculation of urea production stages has been performed. Desorption and hydrolysis stages have been eliminated as a result of current implementation. An economic evaluation of implementation of utilization technology of nitrogen-containing wastewater of urea production by recycling into hydrazine sulfate has been performed. Positive impact of the modernization of the urea production, namely – reduction of the cost of the finished product (urea) by 2,2 % is established
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2331
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.48.2018.127008
Выпуск: 48
Первая страница: 37
Последняя страница: 44
Располагается в коллекциях:Випуск 48

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
7.pdfДемчук388.86 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
зміст.pdf219.59 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
титул.pdf434.81 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.