Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2455
Title: Оцінка внеску зеленого господарства у підтриманні екосистеми м. Черкаси.
Authors: Загоруйко, Неллі Вікторівна
Грабчук, Андрій Вікторович
Keywords: ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО;ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ;УРБАНІЗОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ;ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ;ДОГЛЯД ЗА РОСЛИНАМИ
Issue Date: Jun-2021
Abstract: Випускна кваліфікаційна робота: 58 с.; 10 рисунків; 7 таблиць; 25 джерел; мультимедійна презентація. Мета роботи: дослідження стану озеленення м.Черкаси та визначення ролі зелених господарств в підтримці екосистеми міста. Завдання роботи: аналіз законодавчо-нормативних документів України з питань зелених насаджень в містах, дослідження ролі зелених насаджень в урбанізованому середовищі, характеристика господарств, що приймають участь в озелененні м. Черкаси. Об’єкт досліджень: Зелені насадження м. Черкаси. У роботі проведений детальний аналіз вітчизняної законодавчої бази з питань висадження та доглядом за зеленими насадженнями в містах, охарактеризовані принципи організації догляду за рослинами в м. Черкаси та визначена роль підприємств та установи, що здійснюють за ними нагляд.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2455
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
робота_Грабчук_А.pdf
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.