Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2471
Назва: Роль моніторингу у забезпеченні економічної безпеки підприємств харчової промисловості
Інші назви: The role of monitoring in providing economic security for food industry enterprises
Автори: Лояк, Лілія Миколаївна
Ключові слова: формування;економічна безпека;фінансово-економічна безпека;підприємства харчової промисловості;механізм;маркетингові інструменти;моніторинг;концепція моніторингу;formation;economic security;financial and economic security;food industry enterprises;mechanism;marketing tools;monitoring;conception of monitoring
Дата публікації: 2018
Видавництво: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Короткий огляд (реферат): Функціонування підприємств харчової промисловості в Україні надзвичайно залежить від прогнозування загрозливих станів економічної безпеки. Моніторинг економічної безпеки підприємства характеризується як один з найбільш ефективних підходів до визначення рівня економічної безпеки. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні основних аспектів моніторингу показників фінансової діяльності підприємства харчової промисловості. В процесі дослідження використано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі логічного узагальнення, системний, метод порівнянь, графічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження. У статті обґрунтовано необхідність забезпечення економічної безпеки підприємств харчової промисловості на основі системи моніторингу, ефективність роботи якої впливає на стабільність життєдіяльності підприємства, що сприятиме формуванню конкурентоспроможного продукту. Основні підсумки дослідження та його теоретико-методологічні результати можна звести до наступного формулювання: одним з найбільш ефективних та дієвих інструментів управління системою економічної безпеки виступає моніторинг діяльності. Завдяки його застосуванню підприємство харчової промисловості може оперативно реагувати на динамічні зміни зовнішнього середовища, вдосконалювати процес фінансового планування та визначення оптимальних напрямів розвитку
The functioning of food industry enterprises in Ukraine extremely depends on forecasting of threatening conditions of economic security. Monitoring of economic security of an enterprise is characterized as one of the most efficient approaches for detecting the level of economic security. The aim of the research is to substantiate the major aspects of monitoring of indexes of financial activities of food industry enterprise. In the course of the research a set of scientific methods and approaches, including logical summarizing, systematic, comparative and graphical methods, have been used, which has enabled to provide conceptual unity of the research. The article gives proofs for the necessity of providing economic security of food industry enterprises on the basis of monitoring system, the efficiency of its activity influences on the stability of enterprise functioning, which will contribute to the formation of competitive goods. The main summaries of the above research and its theoretical and methodological results can be stated as following: monitoring of the activities is one of the most effective and efficient instruments of managing the system of economic security. Due to its application, a food industry enterprise can quickly react to dynamic changes of external environment, improve the processes of financial planning and identification of optimum directions of development.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2471
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.50.2018.142955
Випуск: 50
Початкова сторінка: 44
Кінцева сторінка: 48
Розташовується у зібраннях:Випуск 50

Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.