Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/259
Title: Навчально-методичний посібник з дисципліни «Управління знаннями та інтелектуальним капіталом» для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» спеціальності 051 «Економіка» усіх форм навчання
Authors: Захарова, Оксана Володимирівна
Поляков, Максим Валерійович
Keywords: знання;інтелектуальний капітал;управління;людина
Issue Date: 2017
Publisher: Черкаси: ЧДТУ
Abstract: Видання містить зміст лекційного матеріалу за курсом, завдання до проведення лаборатоних занять, зміст контрольної роботи, перелік рекомендованої літератури. Запропоновано питання для самостійного опрацювання кожної теми та перевірки набутих знань. Посібник призначений для здобувачів освітньо-наукового ступеня доктор філософії вищих навчальних закладів спеціальності 051 «Економіка» усіх форм навчання.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/259
Number of Pages: 118
Appears in Collections:Навчальні видання (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пособие УЗтаІК.pdf3.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.