Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2834
Title: Вибір способу проектування системи керування транспортним засобом
Other Titles: Choice of method planning of system control on transport
Authors: Підгорний, Микола Володимирович
Литовченко, Володимир Володимирович
Keywords: адаптивна резонансна теорія;нейронні мережі;штучний інтелект;мережі Петрі;нечітка логіка;neural networks;artificial intelligence;Petri nets;fuzzy logic;adaptive resonance theory
Issue Date: 11-Nov-2020
Publisher: Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції, Кременчук, 11-13 листопада 2020
Abstract: Сучасні транспортні засоби (ТЗ) для доріг загального призначення – це надскладні системи, які сформовані з механічних, мехатронних, пнемо гідравлічних, електронно-обчислювальних та інформаційних підсистем. Кожна з них повинна узгоджено співіснувати та співпрацювати, як між собою, так і з навколишнім середовищем та водієм-оператором. Масив даних для обробки інформації та прийняття рішень в декілька разів перевищує масив інших ТЗ (авіація, водний, спеціальний, тощо). Сам процес експлуатації ТЗ ускладнюється за рахунок ускладненості архітектури систем керування ТЗ. Переважна більшість систем керування сформована на обмежену кількість об’єктно-оріентованих факторів при написанні програм керування чи алгоритму управління. Такого роду структура системи основана тільки на людському чиннику, на проведених дослідженнях та передбачених варіаціях подій, яких є висока ймовірність виникнення. Але синтез факторів формує непередбачувані події для подальшої їх ідентифікації та прийняття рішення, чи то водієм, чи то системою керування. Тому на початковому етапі створення систем керування ТЗ – проектування, важливо обрати такий спосіб, який передбачає усунення людського фактору в подальшому, який наділяє систему керування інтелекту. Це дає змогу створеній системи своєчасно адаптуватись до навколишнього середовища та психофізичних властивостей водія, для оперативного та оптимального рішення
When using modern vehicle control systems, attention is paid to mechatronic systems, as a kind of autonomous systems. Choosing a method of designing systems, it is necessary to endow the vehicle with such properties as: adaptation, informatization and intellectualization. The overwhelming majority of existing methods, tools or design methods partially fulfill this task. Acceptable, in its solutions, is such a method as - neural networks. But the existence of their varieties indicates the diversity of the scope of this mathematical apparatus. And it orientates the system designer to a clearly defined structure of the future vehicle control system.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2834
First Page: 144
End Page: 148
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФКТМД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konf_KrNU_2020.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.