Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2950
Title: Співпроцесор для обчислення значень «прямих» та «обернених» функцій
Authors: Лукашенко, Володимир Андрійович
Лукашенко, Андрій Германович
Зубко, Ігор Анатолійович
Лукашенко, Дмитро Андрійович
Лукашенко, Валентина Максимівна
Рудаков, Костянтин Сергійович
Keywords: співпроцесор;обчислювальна техніка
Issue Date: 10-Jun-2016
Abstract: Винахід належить до області обчислювальної техніки. Співпроцесор для обчислення значень "прямих" та "обернених" містить перший блок керуючих елементів І, другий блок керуючих елементів І, дешифратор х та дешифратор у, блок елементів АБО, числовий блок пам'яті, регістр, мікропрограмний автомат, зміщуючий регістр входу, блок вентилів, елемент НІ, елемент затримки, блок МДП-ключів, з відповідними зв'язками, додатково введено елемент АБО перший вхід якого підключений до виходу першого блока керуючих елементів І, а другий вхід підключений до виходу другого блока керуючих елементів І, вихід елемента АБО підключено до другого керуючого входу зміщуючого регістра входу, додатково введено перший та другий диференціюючі ланцюги (ДЛ), вхід першого ДЛ підключений до керуючого входу "пряма функція", а вихід підключений до керуючого входу дешифратора Дш х, вхід другого ДЛ підключений до керуючого входу "обернена функція", а його вихід підключений до керуючого входу дешифратора Дш у, крім того, вихід елемента затримки підключено до третього керуючого входу зміщуючого регістра входу ЗРг, вхід блока МДП-ключів підключено до виходу регістра Рг. Технічним результатом, що досягається даним винаходом, є зменшення потужності споживання щонайменше в 1,5 разу.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2950
Patent Country: Україна
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФІТІС)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.