Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3091
Назва: Двоквадрантна образно-знакова модель визначення ефективного маршрутизатора
Інші назви: A two-quadrant shape-sign model of determination of effective router
Автори: Рудаков, Костянтин Сергійович
Лукашенко, Валентина Максимівна
Уткіна, Тетяна Юріївна
Ключові слова: образно-знакова модель;бездротовий маршрутизатор;інформаційно-комунікаційні мережі;критерії подібності;теорія неповної подібності та розмірностей;shape­sign model;wireless router;the information and communication networks;similarity criteria;the theory of incomplete similarity and dimensions
Дата публікації: 2015
Видавництво: Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки
Короткий огляд (реферат): Проведено системний аналіз сучасних бездротових мариірутизаторів, за результатами якого складено перелік їх фірм, типів та основних технічних характеристик на основі евристичного методу. Розроблена двоквадрантна образно-знакова модель визначення ефективного мариірутизатора за рахунок багатопараметричних критеріїв на основі теорії неповної подібності та розмірностей. Відмінною особливістю є те, що кожний багатопараметричний критерій подібності є безрозмірною величиною, вміщує декілька визначальних величин, значення яких мають об'єктивний характер, й має фізичне тлумачення. Це дозволяє скоротити час на етапі проектування сучасних інформаційно-комунікаційних мереж за рахунок візуалізації визначення ефективного мариірутизатора з множини існуючих рішень та аналогів відомих фірм виробників комунікацій мереж за основними технічними характеристиками.
A system analysis of modern wireless routers, which resulted compiled a list of companies, types and basic technical characteristics based on heuristic method, is conducted. A two­quadrant shape­sign model of determination of effective router is developed through multiparametric criteria based on the theory of incomplete similarity and dimensions. A distinctive feature is that every multiparametric similarity criterion is a dimensionless quantity, contains several defining quantities whose values are objective in nature, and have a physical interpretation. This allows reducing time during the design phase of modern information and communication networks through visualization determining the effective router from a variety of existing solutions and analogy known manufacturers of communications networks on the main technical characteristics.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3091
ISSN: 2307-5732
Том: 223
Випуск: 2
Початкова сторінка: 182
Кінцева сторінка: 187
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації викладачів (ФІТІС)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.