Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3204
Title: Навчання програмуванню студентів ІТ-галузі
Authors: Карапетян, Анаіт Радіківна
Keywords: мова програмування;навчання програмуванню;початкова мова програмування;programming language;training programming;initial programming language
Issue Date: 21-May-2020
Publisher: Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2020) : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 21-23 травня 2020 р.
Abstract: Розглядаються проблеми навчання програмуванню майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій. Мета роботи – виявити і визначити вимоги до мов для навчання програмуванню, на основі виявлених вимог провести аналіз популярних мов програмування і запропонувати мови і методологію для навчання програмуванню. Для цього були визначені і сформульовані вимоги до мов для навчання програмуванню. Базовими вимогами до мови є проста структура, мінімальний набір конструкцій, приналежність до світу вільно поширюваного програмного забезпечення, наявність інтегрованого середовища розробки програм та перспективи розвитку. Для вибору мов був проведений аналіз затребуваності мов програмування і виділені найбільш затребувані мови. Проведено аналіз виділених мов програмування на відповідність вимогам, що пред'являються до мови навчання.
The problem of computer programming training for Bachelor’s degree holders is investigated. The goal of the work is to identify and determine the requirements for programming languages, to analyze popular programming languages on the basis of the identified requirements and to offer languages and methodology for programming training. For this purpose the requirements for programming training languages were defined and formulated. The basic requirements for the language are simple structure, the minimal set of constructs, membership in the world of freely distributed software, the availability of an integrated development framework and development prospects. To select languages, the analysis of the demand for programming languages was performed and the most popular languages were singled out. The analysis of the selected programming languages for compliance with the requirements for the training language was carried out.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3204
First Page: 190
End Page: 191
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФІТІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник_тез_ІТОНТ-2020_21_05_20.pdf7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.