Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/341
Title: Історичні витоки поняття «трансформація» та його соціальне і технологічне підґрунтя в матеріальній культурі людства
Authors: Литовченко, Наталія Миколаївна
Keywords: трансформація;меблі-трансформери;морфологія;промисловий дизайн
Issue Date: 2017
Publisher: Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті
Abstract: Принцип трансформації має фундаментальне значення у формоутворенні сучасних об’єктів промислового дизайну з яким пов'язано забезпечення багатьох важливих функцій людської життєдіяльності. Актуальність цієї проблеми зростає у зв’язку з тим. що новітні формотворчі процеси у світовій дизайнерській практиці останніх років свідчать про глибокі зміни в трактуванні теми трансформації у промисловому дизайні, про значні перебудови художньої мови дизайну Така перебудова тісно пов’язана з процесом всебічного оновлення професії дизайнера, з переглядом напрацьованих професійних засобів, методів і цінностей, конструктивним осмисленням і концептуалізацією проектної діяльності кінця XX століття, що по суті є процесом формування нового проектного мислення. Досліджувані процеси в дизайні гостро потребують їх аналізу та оцінки у контексті всього досвіду використання трансформації як засобу формоутворення в дизайні. Відомості про трансформацію знаходять своє відображення у технічній літературі в різноманітних галузях знань і дозволяють зробити висновок про те. що створення предметів із структурою, здатною до видозміни, завжди складало одно з істотних напрямів у формоутворенні предметного світу.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/341
Issue: 2
First Page: 139
End Page: 144
Appears in Collections:Навчальні видання (ФКТМД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t2017-02-22-lytovchenko.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.