Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3892
Title: Prognostication the Term of Exploitation of Workings Elements of Cutters and Grinding Downer After It Finish PVD with the Used of Method of Atomic Force Microscopy
Authors: Хандюк, Микола Васильович
Бондаренко, Максим Олексійович
Бойко, Віктор Степанович
Коваленко, Юрій Іванович
Keywords: куттер;гомогенізатор;атомно-силова мікроскопія;cutter;grinding downer;atomic force microscopy
Issue Date: 2009
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету
Abstract: В роботі наведені результати досліджень та аналізу мікрогеометрії поверхонь куттерів та гомогенізаторів, зі сформованими на них плазмовим напиленням зносостійкими покриттями, в процесі їхньої експлуатації із застосуванням методу атомно-силової мікроскопії, а також наведена методика прогнозування терміну безвідмовної експлуатації цих поверхонь.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3892
Issue: спецвипуск
First Page: 111
End Page: 113
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФКТМД)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.