Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4058
Title: Курс фізики. Оптика. Теорія відносності: навчальний посібник
Authors: Прямухін, Валентин Євгенович
Колінько, Сергій Олександрович
Бутенко, Тетяна Іванівна
Keywords: геометрична оптика;хвильова оптика;квантова оптика;теорія відносності
Issue Date: 2021
Publisher: Черкаси: ЧДТУ
Abstract: Навчальний посібник містить стислий виклад явищ оптики та теорії відносності. Головну увагу приділено фізичному змісту основних законів та понять, їх теоретичному опису. Об’єм посібника визначено лаконічністю викладу матеріалу. Посібник містить визначення фізичних величин та основних законів. В тексті не наводяться громіздкі математичні викладки, що дозволяє акцентувати увагу на фізичну сутність явищ та понять і законів, які їх описують. Це полегшить засвоєння курсу фізики студентами інженерних спеціальностей.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4058
Number of Pages: 44
Appears in Collections:Навчальні видання (ФКТМД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фізика ІІІ част.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.