Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/533
Title: ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ РОМАНУ Д. БРАУНА “КОД ДА ВІНЧІ”
Other Titles: Studying the problems of translating of D. Brown’s novel “The Da Vinci Code”
Authors: Совєтна, Альона Вікторівна
Лісун, Ольга Василівна
Keywords: переклад;Перекладознавство;порівняльний аналіз;компаративістика;translation;comparative studies;method of comparison
Issue Date: 2019
Publisher: «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»
Abstract: В статті аналізуються стилістичні засоби, притаманні художньому стилю Д. Брауна, а саме терміни, абревіатури, антропоніми, топоніми, реалії, звукозображувальна лексика й іншомовні вкраплення та особливості їх перекладу, а також застосовуючи порівняльний аналіз, досліджуються сучасні переклади українською та російською мовами твору «Код да Вінчі». Особлива увага приділяється розлогим термінологічним лінгвістичним поясненням словотворного та етимологічного характеру. Вивчаються синтаксичні, стилістичні прийоми, що створюють специфічну організацію речення, завдяки якій можлива передача конототивних і прагматичних характеристик описаних подій, поведінки героїв та їх стану.
The article is focused on stylistic peculiarities of detective story “The Da Vinci Code” by D. Brown and analyses of translations done by Ukrainian and Russian translators. Brown’s literary style is known for great number of anthroponyms, abbreviations, toponyms which are analysed.
Статья посвящена анализу стилистических прийомов, присущих художественному стилю Д.Брауна, а именно терминов, антропонимов, топонимов, реалий. Используеться сравнительный анализ при исследовании современных переводов на украинский и русский язики произведения “Код да Винчи”. Особенное внимание удилено обширным терминологическим лингвистеческим объяснениям словообразовательного и этимологического характера. Исследуются синтаксические, стилистические способы, который создают своеобразное построение предложения, благодаря котрому возможной становится передача конотативных и прагматических характеристик, описываемых событий, поведения героев и их состояния.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/533
Issue: №38
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Совєтна_стаття.doc91.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.