Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/722
Title: ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ОПТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ ДО ЗОВНІШНІХ ТЕРМІЧНИХ ВПЛИВІВ
Other Titles: ENHANCING THE STABILITY OF OPTICAL ELEMENTS OF OPTICAL-ELECTRONIC DEVICES TO EXTERNAL THERMAL EFFECTS
Authors: Яценко, Ірина В'ячеславівна
Ващенко, Вячеслав Андрійович
Цибулін, Валентин Вікторович
Keywords: оптико-електронне приладобудування;оптична кераміка;електронний промінь;мікроструктура;твердість;термопружні напруження
Issue Date: 2018
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету Серія: Технічні науки
Abstract: В результаті проведених експериментальних досліджень встановлено, що після поперед-ньої обробки робочих поверхонь елементів з оптичних керамік рухомим електронним променем для діапазонів зміни його параметрів (густини теплового впливу та швидкості його переміщення) підвищується мікротвердість поверхні у 1,5…1,7 рази; у поверхневих шарах товщиною 40…60 мкм виникають стискачі термопружні напруження величиною 25…90 МПа, які призводять до утворення зміцнених шарів товщиною до 210…230 мкм. Отримано, що покращення властивостей поверхневих шарів оптичних елементів після їх електронно-променевої обробки призводить до підвищення стійкості елементів до зовнішніх термовпливів: збільшуються у 2…4 рази критичні значення зовнішніх теплових потоків та тривалості їх дії, які призводять до руйнування елементів; при цьому збільшення зовнішнього тиску знижує вказані критичні значення параметрів у 1,3…1,7 рази; підвищуються у 1,8…2,7 рази значення гранично допустимих термопружних напружень у оптичних елементах, оброблених електронним променем, для діапазонів зміни температур нагріву 300…1200 К.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/722
ISSN: 2306-4412
2306 - 4455
Issue: 2
First Page: 45
End Page: 52
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45-52_Яценко.pdf333.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.