Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/761
Title: Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання п‘яте
Authors: Чепурда, Лариса Михайлівна
Keywords: інноваційні послуги;проблеми розвитку туризму;управління туризмом;управління суб'єктами сфери гостинності;конкурентне середовище;моделей розвитку туризму та гостинності;регіональні особливості організації туризму;туристично-ресурсний потенціал територій
Issue Date: 2019
Publisher: Луцьк: ІВВ Луцького НТУ
Abstract: Динамічний розвиток туризму, його вихід на одне з провідних місць серед інших галузей економіки активізує попит на послуги гостинності, які надаються спеціалізованими підприємствами туристичного та готельного господарства, та зумовлює формування ринку цих послуг. Глобальний характер туризму як суспільного явища обумовив масштабність туристичного бізнесу, що є складовою гостинності із забезпечення туристичного процесу, і вивів його на провідні позиції світового ринку послуг. Світовому туристичному бізнесу притаманні процеси інтеграції, транснаціоналізації, інтернаціоналізації праці та активізації руху робочої сили на базі запровадження уніфікованих технологій обслуговування, удосконалення форм управління у зв‘язку зі зростаючою конкуренцією, що знайшло своє відображення у формуванні і функціонуванні туризму, його значному територіальному розвиткові, поширенні впливу на національні ринки гостинності. Розвиток світового ринку послуг гостинності впливає на процеси національного ринку через запровадження стандартів якості обслуговування, інноваційних технологій у виробництві, менеджменті, інформаційній сфері. Тому дослідження питання щодо пошуку сучасних технологій та моделей розвитку туризму та гостинності, мають важливе значення для подальшого розвитку даної галузі. У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні проблеми розвитку туризму та сфери гостинності на основі діалектичного, системного та функціонального підходів. Визначено сучасне місце туризму в системі наук у процесі суспільного відтворення і структурі економіки та запропоновано концептуальні засади формування ринкового механізму управління туризмом і суб'єктами сфери гостинності за моделями економічного зростання і ефективного розвитку в умовах конкурентного середовища. Монографія складається з вступу та трьох розділів. У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження. Перший розділ роботи присвячений пошуку сучасних технологій та моделей розвитку туризму та гостинності. Другий розділ спрямований на дослідження регіональних особливостей організації туризму. У третьому розділі проведена оцінка туристично-ресурсного потенціалу територій. Автори не претендують на повне висвітлення всіх проблем, пов‗язаних з пошуком шляхів ефективного розвитку туризму в Україні та світі. Деякі з положень, що розглядаються, вимагають подальших досліджень та експериментальної перевірки.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/761
ISSN: 978-617-672-181-9
Number of Pages: 320
Appears in Collections:Навчальні видання (ФХТСО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія 2019_Чепурда_ЛМ.pdf7.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.