Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/902
Title: Цикли Кондратьєва, безпека та інформаційно-управлінське документування в ієрархічних системах. Концепція забезпечення захисту інформації.
Authors: Кунченко-Харченко, Валентина Іванівна
Keywords: Безпека;Документування;Інформація;Система
Issue Date: 2019
Publisher: Українська академія друкарства
Abstract: "... велике значення на сьогодні, здобули комп'ютерні технології і засоби, що забезпечують на базі діючого законодавства та інших нормативно-правових норм оперативність фіксації, збору, обробки, пошуку і передачі інформації, надійність її збереження; вилучений доступ надання інформації на потрібному носії у визначеній формі та т. п. Доступ до світових інформаційних ресурсів переходить на електронне документування та збереження, що відкриває принципово нові способи організації інформації і доступу до неї. Але тим самим, ставить принципово нові вимоги до документознавства, до документалістики, архівознавства та спеціальних історичних дисциплін і визначає їм одне із провідних місць серед наукових дисциплін, та їх об'єкту дослідження – документу. Вирішення цієї проблеми вимагає від науковців вивчення історичного досвіду, еволюції документа, як провідника інформації. Зміна носіїв і технологій, створення відповідних умов для розвитку як загального документознавства, документології треба розглядати як цілісну науку, що вивчає історію, теорію створення документа, впливає на роботу апарату управління і документознавства в цілому. Тісний зв'язок документознавства з практикою роботи дає додаткові можливості для науково-дослідної роботи в даній галузі".
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/902
ISBN: 978-966-322-203-5
Number of Pages: 420
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.