Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/977
Title: Перепрофілювання інтер’єрів застарілих будівель села як один із напрямків розвитку екологічного дизайну
Other Titles: Перепрофилирование интерьеров устаревших построек села как одно из направлений развития экологического дизайна
Repurposing the interiors of outdated village buildings as one of the areas of environmental design development
Authors: Романенко, Наталія Григорівна
Шкребтій, Неля Юріївна
Romanenko, Nataliya
Shkrebtiy, Nelia
Keywords: екологічний дизайн;етнічні мотиви,;перепрофілювання інтер’єрів;ecological design;ethnic motifs;re-profi ling of interiors
Issue Date: 2019
Publisher: ВІСНИК ХДАДМ
Abstract: Проєктування наочно-просторового середовища інтелектуально розвиненої людини постіндустріальної епохи вимагає нових підходів у забезпеченні високого життєвого потенціалу й організації принципово нового інформаційнокреативного простору. Одним з таких підходів є регіональний екодизайн, заснований на переосмисленні практичного досвіду адаптації корінного населення до умов навколишнього середовища. Найважливішим, на наш погляд, напрямком відродження України, яка володіє чвертю світового запасу чорноземів, повинен стати розвиток виробництва продуктів сільського господарства, що вимагає кардинального осучаснення просторів мешкання громадян у сільській місцевості. Одним із економічно вигідних шляхів осучаснення просторів культурних і оздоровчих центрів є реставрація та перепрофілювання застарілих будівель радянської епохи. Застосування методів екодизайну, художньо-проєктні витоки якого криються в етнічному мистецтві, дозволяє значно збільшити ефективність таких шляхів. У роботі досліджені можливості перепрофілювання інтер’єрів застарілої будівлі дитячого садочка в оздоровчий комплекс, що вже функціонує в літній період (с. Петрушки, Черкаська область); обґрунтовано практики застосування етнічних мотивів Середнього Подніпров’я в дизайні простору приміщень оздоровчого комплексу (вишивка, різьблення по дереву, розпис скла) та розглянуто їх вплив на семантику інтер’єрів. Запропоновано авторське бачення використання художньо-образних мотивів вишивки Середнього Подніпров’я в текстурі та структурі облицювальних матеріалів, різьблення — в дерев’яних 3D-панелях, що в сполученні зі звичайним пофарбуванням стін екологічною фарбою дозволяє не тільки розширити можливості оздоблення приміщень, створити своєрідну атмосферу, а й визначити один із шляхів трансформації етнічних регіональних мотивів у сучасні тенденції проєктно-художньої творчості, сприяти розвитку екологічного дизайну в цілому
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/977
Issue: 4
First Page: 25
End Page: 32
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФКТМД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
v2019-04-03-Romanenko-Shkrebtiy.pdf445.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.