Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1627
Title: Benefits of integrating the total quality management and management information system into project management
Other Titles: Переваги інтеграції системи управління якістю та інформаційної системи управління в управління проектами
Authors: Bielova, O.I.
Elbaruni, J.E.
Safar, H.M.
Keywords: Project Management;Total Quality Management (TQM);Management Information System (MIS);management technology;management tool;integration;управління проектами;комплексне управління якістю (TQM);інформаційна система управління (MIS);управлінська техніка;управлінський інструмент;інтеграція
Issue Date: 2019
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: The paper is devoted to determining if there are benefits associated with integrating the Total Quality Management and Management Information Systems into Project Management. In order to answer this question, the paper first formulates the problem, provides an analysis of recent research, and formulates the answer to a research question. After a review of some secondary sources, it is found out that the integration of these two methods into Project Management is indeed useful for the process of Project Management. It is stated that successful project implementation and at the same time taking into account the interests of different stakeholders can only be achieved through Quality Management.
Стаття присвячена визначенню, чи існують переваги, пов'язані з інтеграцією систем управління якістю та управління інформацією в управління проектами. Для того щоб відповісти на це питання, стаття спочатку формулює проблему, дає аналіз останніх дослідницьких робіт і формулює відповідь на дослідницьке питання. Після огляду деяких вторинних джерел у статті встановлюється, що дійсно інтеграція двох методів в управління проектами є корисною для процесу управління проектами. Зазначено, що успішна реалізація проекту та водночас врахування інтересів різних зацікавлених сторін можуть бути досягнуті лише завдяки управлінню якістю. Стаття акцентує увагу на тому, що дослідження інтегрованого підходу до впровадження інформаційної системи в управління проектами в розширеному підприємстві дає можливість стверджувати, що інформаційні системи управління дозволяють командам або окремим особам відстежувати проекти від початку до кінця. Згідно з дослідженнями інформаційна система менеджменту є корисною для проекту в тому, що вона надає керівництву відповідну інформацію протягом необхідного часу. Крім того, показано, що комплексне управління якістю передбачає послідовний і ретельний огляд кожного етапу проекту та скоординовані зусилля кожної залученої особи. Таким чином, в управлінні проектами TQM дає змогу створювати ефективне робоче середовище, в якому кожна людина прагне послідовно вдосконалювати процес або продукт на додаток до забезпечення якості. Крім того, акцентується увага на тому факті, що загальне управління якістю є корисним для управління проектами, оскільки воно визначає забезпечення якості проекту в ситуаціях невизначеності
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1627
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.54.2019.178504
Issue: 54
First Page: 5
End Page: 9
Appears in Collections:Випуск 54

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdfБєлова626.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf122.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf438.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.