Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2165
Назва: Agricultural production positioning strategy
Інші назви: Стратегія позиціонування сільськогосподарської продукції
Автори: Демиденко, Віктор В’ячеславович
Руденко, Оксана Анатоліївна
Сергієнко, Олександр Анатолійович
Demidenko, Viktor
Rudenko, Oksana
Serhienko, Oleksandr
Ключові слова: strategies;positioning strategies;strategic vision;strategic goals;positioning performance indicators;стратегії;стратегії позиціонування;стратегічне бачення;стратегічні цілі;показники ефективності позиціонування
Дата публікації: 2021
Видавництво: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Короткий огляд (реферат): The article is devoted to the strategy of positioning of agricultural products of Ukrainian enterprises during the period of its independence. The aim of the article is to study the key factors, mechanisms of positioning of agricultural products during the period of independence of Ukraine and the factors that have led to the competitiveness of agriculture and industrial processing. The novelty of the study is a comprehensive and systematic analysis of these issues, taking into account sectoral characteristics of the agricultural sector of Cherkasy region. The constituent elements of the mechanism of formation of strategic vision are determined, the system of indicators, which reflect the effectiveness of positioning and determine the place and role of a certain product on the market and at the same time in the economic portfolio of the enterprise, is substantiated. The result of the study is the conclusion substantiated by the authors that economic conditions of functioning of agricultural enterprises significantly affect the mechanism of formation of their strategic priorities. The proposed methodological approaches can be used by agricultural enterprises in the formation of market strategies for positioning their products, which determines their practical value. The expediency of studying the factors that directly affect the strategy of positioning of agricultural products at the regional and national levels is substantiated. The relationship between the number of agricultural products of Ukrainian producers and indices of agricultural products of Ukraine is established. The sown area of agricultural crops for 1991–2019 is specified. The dynamics of the volume of sown areas of agricultural crops carried out in Ukraine during the period of its independence is analyzed. SWOTanalysis of the agro-food sector of Cherkasy region and rural areas summarizes the most important strengths and weaknesses, opportunities and threats, determines the long-term concept of agricultural development of Ukraine and rural areas based on the assessment. The key aspects of the strategy of positioning of agricultural products in Ukraine, which should be based on production potential, export orientation, infrastructure and investments, are substantiated.
Статтю присвячено стратегії позиціонування сільськогосподарської продукції підприємств України за період її незалежності. Метою статті стало дослідження ключових чинників, механізмів позиціонування сільськогосподарської продукції за період незалежності України та факторів, що спричинили конкурентоспроможність сільського господарства і промислової переробки. Новизна дослідження полягає у комплексному та системному аналізі означеної проблематики з урахуванням галузевих особливостей аграрного сектора Черкаської області. Визначено складові елементи механізму формування стратегічного бачення, обґрунтовано систему показників, які відображають результативність позиціонування й обумовлюють місце та роль певного товару на ринку і водночас у господарському портфелі підприємства. Результатом проведеного дослідження є обґрунтований авторами висновок, що економічні умови функціонування аграрних підприємств суттєво впливають на механізм формування їх стратегічних пріоритетів. Запропоновані методичні підходи можуть бути використані аграрними підприємствами при формуванні ринкових стратегій позиціонування власної продукції, що зумовлює їх практичну цінність. Обґрунтовано доцільність дослідження факторів, що безпосереднім чином впливають на стратегію позиціонування сільськогосподарської продукції на регіональному та національному рівнях. Встановлено залежність між кількістю сільськогосподарської продукції українського виробника та індексами сільськогосподарської продукції України. Конкретизовано посівну площу сільськогосподарських культур за 1991–2019 рр. Проаналізовано в динаміці обсяги посівних площ сільськогосподарських культур, що здійснювалися в Україні протягом періоду її незалежності. SWOT-аналіз агропродовольчого сектора Черкаської області та сільських територій підсумовує найважливіші сильні та слабкі сторони, можливості та загрози, визначає довгострокову концепцію розвитку сільського господарства України та сільських територій на основі оцінювання. Обґрунтовано ключові аспекти стратегії позиціонування сільськогосподарської продукції в Україні, в основу яких мають бути покладені виробничий потенціал, експортна орієнтація, інфраструктура та інвестиції
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2165
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.1.60.2021.229188
Випуск: 60
Початкова сторінка: 130
Кінцева сторінка: 139
Розташовується у зібраннях:Випуск 60

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
130-139_Демиденко.pdf316.12 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити
зміст.pdf107.21 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити
титул.pdf224.83 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.