Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2338
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКір'ян, Олена Іванівна-
dc.date.accessioned2021-06-10T10:16:02Z-
dc.date.available2021-06-10T10:16:02Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2306-4420-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2338-
dc.description.abstractВ статті розглянуто проблемні складові соціально-трудових відносин. Визначено пасивність найманого працівника та відсутність сприйняття ним власної відповідальності за їх якість. Зроблено наголос на значущості ефективної діяльності організації для формування бюджету об’єднаної територіальної громади і місця в цьому процесі кожного співробітника організації. В статті, спираючись на зміст статті 7 Закону України «Про колективні договори та угоди», розглянуто шляхи активізації кожного робітника та всього трудового колективу в процесі розвитку партнерських соціально-трудових відносин на окремому підприємстві. Використовуючи внесені законодавчо в колективний договір взаємні зобов’язання учасників соціально-трудових відносин, в статті запропоновані первинні заходи щодо посилення процесів змін в організації виробництва і праці, оптимізації продуктивності зайнятості та оплати праці, посилення соціальних гарантій, гендерної рівності, культурного розвитку членів колективу. В ній надано рекомендації щодо формування в колективі відповідальності за обсяг та розподіл прибутків, за зміст та реалізацію всіх складових колективного договору підприємства для підвищення його продуктивності, що повинно забезпечити збільшення бюджету територіальної громади.uk_UA
dc.description.abstractIn the article the problem components of social-labor relations are considered. The passivity of a hired employee and the lack of perception of his own responsibility for his quality are determined. The emphasis is placed on the significance of the organization's effective activities for forming the budget of the united territorial community and the place in this process for each employee of the organization. In the article, referring to the content of Article 7 of the Law of Ukraine "On Collective Contracts and Agreements", the ways of activating each worker and the entire labor group in the process of development of partner social and labor relations in a separate enterprise are considered. Using the mutual obligations of participants in social and labor relations introduced in the collective agreement, the article proposes initial measures to strengthen the processes of changes in the production and labor organization, optimize the employment and pay productivity, strengthen social guarantees, gender equality, cultural development of the collective members. Some recommendations are provided on the formation of the team responsibility for the volume and distribution of profits, the content and implementation of all components of the enterprise collective agreement to increase its productivity, which should ensure an increase in the budget of the territorial communityuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherЗбірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні наукиuk_UA
dc.subjectсоціально-трудові відносиниuk_UA
dc.subjectнайманий працівникuk_UA
dc.subjectтрудовий колективuk_UA
dc.subjectколективний договірuk_UA
dc.subjectроботодавецьuk_UA
dc.subjectгромадська думкаuk_UA
dc.subjectвідповідальністьuk_UA
dc.subjectякість трудових відносинuk_UA
dc.subjectзміниuk_UA
dc.subjectоб’єднана територіальна громадаuk_UA
dc.subjectбюджетuk_UA
dc.subjectприбуткова діяльністьuk_UA
dc.subjectsocial-labor relationsuk_UA
dc.subjecthired workeruk_UA
dc.subjectlabor groupuk_UA
dc.subjectcollective agreementuk_UA
dc.subjectemployeruk_UA
dc.subjectpublic opinionuk_UA
dc.subjectresponsibilityuk_UA
dc.subjectquality of labor relationsuk_UA
dc.subjectchangeuk_UA
dc.subjectincorporated territorial societyuk_UA
dc.subjectbudgetuk_UA
dc.subjectprofitable activityuk_UA
dc.titleУправління соціально-трудовими відносинами як запорука прибутковості підприємства та територіальної громадиuk_UA
dc.title.alternativeManagement by socially-labour relations as source of enterprise and territorial society profitabilityuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.citation.issue48uk_UA
dc.citation.spage98uk_UA
dc.citation.epage106uk_UA
dc.identifier.doi10.24025/2306-4420.0.48.2018.127355-
Appears in Collections:Випуск 48

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdfКір'ян336.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf219.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf434.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.