Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2338
Назва: Управління соціально-трудовими відносинами як запорука прибутковості підприємства та територіальної громади
Інші назви: Management by socially-labour relations as source of enterprise and territorial society profitability
Автори: Кір'ян, Олена Іванівна
Ключові слова: соціально-трудові відносини;найманий працівник;трудовий колектив;колективний договір;роботодавець;громадська думка;відповідальність;якість трудових відносин;зміни;об’єднана територіальна громада;бюджет;прибуткова діяльність;social-labor relations;hired worker;labor group;collective agreement;employer;public opinion;responsibility;quality of labor relations;change;incorporated territorial society;budget;profitable activity
Дата публікації: 2018
Видавництво: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Короткий огляд (реферат): В статті розглянуто проблемні складові соціально-трудових відносин. Визначено пасивність найманого працівника та відсутність сприйняття ним власної відповідальності за їх якість. Зроблено наголос на значущості ефективної діяльності організації для формування бюджету об’єднаної територіальної громади і місця в цьому процесі кожного співробітника організації. В статті, спираючись на зміст статті 7 Закону України «Про колективні договори та угоди», розглянуто шляхи активізації кожного робітника та всього трудового колективу в процесі розвитку партнерських соціально-трудових відносин на окремому підприємстві. Використовуючи внесені законодавчо в колективний договір взаємні зобов’язання учасників соціально-трудових відносин, в статті запропоновані первинні заходи щодо посилення процесів змін в організації виробництва і праці, оптимізації продуктивності зайнятості та оплати праці, посилення соціальних гарантій, гендерної рівності, культурного розвитку членів колективу. В ній надано рекомендації щодо формування в колективі відповідальності за обсяг та розподіл прибутків, за зміст та реалізацію всіх складових колективного договору підприємства для підвищення його продуктивності, що повинно забезпечити збільшення бюджету територіальної громади.
In the article the problem components of social-labor relations are considered. The passivity of a hired employee and the lack of perception of his own responsibility for his quality are determined. The emphasis is placed on the significance of the organization's effective activities for forming the budget of the united territorial community and the place in this process for each employee of the organization. In the article, referring to the content of Article 7 of the Law of Ukraine "On Collective Contracts and Agreements", the ways of activating each worker and the entire labor group in the process of development of partner social and labor relations in a separate enterprise are considered. Using the mutual obligations of participants in social and labor relations introduced in the collective agreement, the article proposes initial measures to strengthen the processes of changes in the production and labor organization, optimize the employment and pay productivity, strengthen social guarantees, gender equality, cultural development of the collective members. Some recommendations are provided on the formation of the team responsibility for the volume and distribution of profits, the content and implementation of all components of the enterprise collective agreement to increase its productivity, which should ensure an increase in the budget of the territorial community
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2338
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.48.2018.127355
Випуск: 48
Початкова сторінка: 98
Кінцева сторінка: 106
Розташовується у зібраннях:Випуск 48

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
15.pdfКір'ян336.28 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити
зміст.pdf219.59 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити
титул.pdf434.81 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.