Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2340
Название: Event-маркетинг в програмах просування привабливості індустрії гостинності регіону
Другие названия: Event-marketing in programs of promotion industry of the hotel hospitality of the region
Авторы: Буднікевич, Ірина Михайлівна
Гавриш, Ірина Іванівна
Крупенна, Інга Анатолівна
Ключевые слова: подієвий маркетинг;гастрономічні фестивалі;спеціальні події;знакові регіональні події;привабливість регіону;індустрія гостинності;програми просування;event marketing;special events;landmark regional events;attractiveness of the region;hospitality industry;promotion programs;gastronomic festivals
Дата публикации: 2018
Издательство: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Краткий осмотр (реферат): В статті розглянуто роль інструментів подієвого маркетингу (event marketing) в процесах формування та розвитку привабливості регіону та окремих сфер регіональної економіки. Акцентовано увагу на відсутності концептуального обґрунтування подієвого маркетингу та на дилетантському підході до застосування його технологій на регіональному рівні. Визначено суть, мету та завдання подієвого маркетингу, які повинні орієнтуватися на встановлення довготривалих повторюваних контактів з цільовими аудиторіями. Розглянуто категорію «знакові регіональні події», які виступають як інструмент регіональної політики привабливості та елемент стратегій просування регіону загалом та індустрії гостинності, зокрема. Узагальнено європейський досвід проведення гастрономічних / продуктових фестивалів і зроблено висновок, що вони заслуговують на особливу увагу в програмах просування привабливості індустрії гостинності та туристичного бізнесу території. Розглянуто досвід Чернівецької області щодо організації знакових регіональних подій та їх вплив на розвиток індустрії гостинності. Зроблено висновок, що для успішного просування регіонального туристичного продукту на цільовий ринок гравці готельного, ресторанного, туристичного ринку Буковини (в його українській та румунській складовій) повинні створювати ексклюзивний туристичний продукт та просувати його на внутрішні та зовнішні ринки.
The article considers the role of event marketing tools in the processes of formation and development of the attractiveness of the region and of individual spheres of the regional economy. The emphasis is on the lack of conceptual justification of event marketing and on the amateurish approach to using its technologies at the regional level. The essence, purpose and tasks of event marketing are determined, which should be oriented on the establishment of long-term repeated contacts with target audiences. Considered the category of "significant regional events" that serve as an instrument of regional attractiveness policy and an element of strategies for promoting the region as a whole and the hospitality industry, in particular. The European experience of gastronomic / food festivals is generalized and it is concluded that they deserve special attention in programs promoting the attractiveness of the hospitality industry and tourist business of the territory. The experience of the Chernivtsi region concerning the organization of significant regional events and their influence on the development of the hospitality industry is considered. It is concluded that for the successful promotion of the regional tourist product to the target market, the players of the hotel, restaurant, tourist market of Bukovina (in its Ukrainian and Romanian components) should create an exclusive tourist product and promote it on the domestic and foreign markets
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2340
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.48.2018.127360
Выпуск: 48
Первая страница: 116
Последняя страница: 123
Располагается в коллекциях:Випуск 48

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
17.pdfБуднікевич300.59 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
зміст.pdf219.59 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
титул.pdf434.81 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.