Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2343
Title: Управління земельними ресурсами територіальних громад
Other Titles: Management of territorial communities’ land resources
Authors: Костишин, Олександра Олександрівна
Keywords: земельні ресурси;територіальна громада;механізм управління земельними ресурсами;місцеві органи самоврядування;управління земельними ресурсами;land resources;territorial community;mechanism of land resources management;local authorities;land resources management
Issue Date: 2018
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: У науковій статті акцентовано увагу на важливості управління земельними ресурсами територіальних громад в Україні у контексті сучасних процесів децентралізації влади та зазначено значний потенціал такого управління з точки зору розвитку національної системи соціального захисту населення і прискорення післякризового відновлення вітчизняної економіки. У той же час, новизна та актуальність такої тематики вимагає визначення сутності терміна «управління земельними ресурсами територіальної громади», що було надано на основі дослідження та характеристики структури відповідного концепту. Окремо було виділено головні проблеми такого управління з врахуванням формування та функціонування не тільки територіальних громад, а й об’єднаних територіальних громад у країні, які утворюються та починають функціонувати в межах територіальноадміністративної реформи в державі. Для вирішення виявлених проблем управління земельними ресурсами територіальних громад в Україні було розроблено та запропоновано відповідний алгоритм та акцентовано увагу на характеристиці ресурсів його функціонування (фінансові, трудові, технічні, інформаційні). Також для підвищення якості управлінської роботи щодо менеджменту земельних ресурсів місцевими органами самоврядування було розроблено та запропоновано до використання механізм такого управління, що включає наступні елементи: мета, завдання, принципи, функції та інструменти управління. Додатково акцентовано увагу на характеристиці окремих груп інструментів управління земельними ресурсами територіальної громади в країні.
Introduction. Problems solving connected with effective management of land resources is one of the factors of territorial communities’ development, increase of their independency, mainly financial one, maximum usage of particular state territories potential, increase of population’s social security and the level of service providing by local authorities. The aim of the work. Based on the strict and clear characteristics of the management essence of territorial communities land resources, to suggest complex study of the problem of such management and ways of its optimization in Ukraine in modern terms of relations transformation between the central and local authorities. The problem statement. The novelty and topicality of the problem revealing connected with territorial communities’ land resources management demand to hold scientific research directed towards identification and solving the complex of key problems of such management in Ukraine. The basic material presentation. Based on the research and characteristics of the structure of the given concept, the article has provided the definition of the term “management of territorial community’s land resources”. It has also singled out main problems of such management. To solve these problems connected with land resources management by territorial communities in Ukraine the research has developed and suggested the relevant algorithm as well as it has focused on resources characteristics of this algorithm’s functioning. In addition, to increase the quality of management operation by local authorities connected with land resources, the study has developed and offered for the usage the mechanism of such management that includes the following elements: the aim, tasks, functions and instruments of management. Results and their discussion. The land resources management itself and solving of such management problems on the level of territorial communities will allow realizing as much as possible social and economic potential both of Ukraine as the whole and its separate territorial units. Conclusion and recommendations. The research conducted has allowed proving the importance of land resources management by territorial communities in the country in the context of modern transformational processes concerning the authority decentralization. Based on the clear characteristic of the essence of territorial communities’ land resources management, the study of such management problems and ways of their optimization in Ukraine has been provided taking into account development of the corresponding mechanism. In future research it will be necessary to study in details solving of each of the determined problems connected with land resources management by territorial communities in the country
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2343
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.49.2018.136358
Issue: 49
First Page: 17
End Page: 25
Appears in Collections:Випуск 49

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdfКостишин283.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf143.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf270.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.