Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2488
Назва: Теоретичний базис бюджетної реформи (в контексті українських реалій)
Інші назви: Conditions for the return of labor migrants to Ukraine
Автори: Захарченко, Володимир Іванович
Ключові слова: економічна теорія (за основними напрямами);теорія державних фінансів;бюджетна система;бюджетування;бюджетне регулювання;теоретичні основи бюджетної реформи;economic theory (in the main areas);theory of public finances;budgetary system;budgeting;budgetary regulation;theoretical foundations of budgetary reform
Дата публікації: 2019
Видавництво: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Короткий огляд (реферат): У статті відповідно до основних напрямів економічної теорії розглянуто положення теорії державних фінансів, а також спеціальні теоретичні підходи до бюджетування та реформування бюджетної системи, які можуть становити теоретичний базис бюджетної реформи в Україні. Підкреслено, що в рамках класичної теорії державних фінансів вагоме значення мають наукові положення німецьких камералістів, зокрема щодо оптимальних ставок оподаткування, фізіократів щодо балансування доходів і видатків бюджету, представників класичної політичної економії стосовно бюджетування сприятливих умов для ринку, представників німецької історичної школи щодо збільшення частки державних витрат у ВВП, маржиналістів щодо еквівалентності розмірів податків і суспільних благ, представників неокласичної економічної школи для введення прогресивної системи оподаткування. Зауважено, що в рамках сучасної теорії державних фінансів важливе значення мають наукові положення кейнсіанства та неокейнсіанства з антициклічного бюджетного регулювання економіки, монетаризму щодо впливу на сукупний попит зміни кількості грошей в обігу, нової неокласики зі зниження податкового навантаження на бізнес, неокласичного синтезу та інституціоналізму щодо бюджетної політики на засадах соціальної справедливості, а неоінституціоналізму щодо інститутів державного бюджетування.
Introduction. Budget reform is a form of solving the problems that have accumulated in the budgetary system of Ukraine in the course of its development. Problem. For successful budget reform, it is very important to clearly outline its theoretical basis within the framework of a more general theory – public finance, which is developing in the context of the main areas of economic theory. Purpose: to consider (according to the main areas of economic theory) the provisions of the theory of public finances, as well as special theoretical approaches to budgeting and reforming the budget system, which, based on the realities of today, can form the theoretical basis of budgetary reform in Ukraine. The presentation of the material of the article. The article shows that within the classical theory of public finance, scientific provisions of German cameramen regarding optimal tax rates, physiocrats regarding balancing of budget revenues and expenditures, representatives of classical political economy regarding budgeting favourable conditions for the market, representatives of German historical school concerning an increase in the share of government spending in GDP, marginalists on the equivalence of taxes and public goods, representatives of neoclassical economic school to introduce a progressive tax system are of great importance. It is noted that within the framework of the modern theory of public finances, the scientific provisions of Keynesianism and neo-Keynesianism on countercyclical budgetary regulation of the economy, monetarism regarding the influence on the aggregate demand for changes in the amount of money in circulation, the new neoclassicism to reduce the tax burden on business, neoclassical synthesis institutionalism regarding the budgetary policies based on social justice, and neoinstitutionalism with respect to state budgeting institutions are important. It also emphasizes the need to use specific theoretical approaches to reforming the country's budgetary system. Results and its discussion. Selected scientific provisions of budgetary reform may find practical application provided that Ukrainian realities of military-political and socio-economic content are taken into account. Conclusions. Scientific provisions of classical and contemporary theories of public finances, as well as specific theoretical approaches to reforming the budgetary system, formulated in line with the main lines of economic thought, can form the theoretical basis of budgetary reform in Ukraine. Their use in the development and implementation of the reform must be based on Ukrainian realities of today.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2488
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.55.2019.187504
Випуск: 55
Початкова сторінка: 52
Кінцева сторінка: 14
Розташовується у зібраннях:Випуск 55

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
3.pdfЗахарченко315.39 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити
зміст.pdf134.56 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити
титул.pdf270.55 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.