Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/309
Title: Світовий досвід використання інформаційних комп'ютерних технологій в оподаткуванні
Authors: Рудь, Оксана Василівна
Keywords: е-технології;ІКТ в оподаткуванні;адміністрування податків
Issue Date: 15-May-2018
Publisher: Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали xv міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Черкаси, 15 травня 2018 р.: / відп. ред. Гавриленко В.О.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун- т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018 – 188с.
Abstract: На сучасному етапі посилення ролі євроінтеграційних та глобалізаційних процесів, що спричиняють збільшення конкуренції національних економік, неможливо обійтися не лише без продуманої фінансової політики, але й інновацій, зокрема в ІТ сфері. Значення останніх посилюється в умовах невідповідності податкових надходжень фінансовим потребам національних економік, коли накопичена в посткризовий період сукупна заборгованість набуває загрозливих масштабів. В той самий час сучасні інформаційні комп’ютерні технології (ІКТ), що використовуються в системі оподаткування багатьох країн світу, усе частіше демонструють позитивний вплив на взаємодію суб’єктів податкових відносин та, як наслідок, здатність впливати на результативність адміністрування податків.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/309
First Page: 78
End Page: 80
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конференція ЧДТУ 2018.pdf196.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.