Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/367
Title: Передумови зростання продуктивності в Україні
Authors: Петкова, Леся Омелянівна
Марущак, Дарія Юріївна
Keywords: продуктивність;економічне зростання;багатофакторна продуктивність;якість життя;конкурентоспроможність;фактори зростання
Issue Date: 2018
Publisher: Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки.
Abstract: Досягнення високого рівня міжнародної конкурентоспроможності України потребує створення умов постійного підвищення продуктивності національної економіки. Теорія та практика управління продуктивністю визначають кілька груп факторів, що є визначальними для її позитивної дина-міки. Крім традиційних факторів економічного розвитку, витрат праці та капіталу, це знання та спроможність до їх швидкого застосування, показники соціального капіталу, ефективність попиту, характеристики розміщення, рівень інституціонального забезпечення економічного розвитку, реультативність інтеграції тощо. За продуктивністю національної економіки Україна суттєво відстає від провідних країн світу. Незважаючи на деяке підвищення продуктивності праці в останні два десятиліття, продуктивність капіталу зберігає тенденцію до падіння. В дослідженні проаналізовано вплив окремих факторів розвитку на продуктивність праці в Україні, а саме: прямих іноземних інвестицій, обсягу грантів, наданих на технічне співробітництво, валового нагромадження основного капіталу, частки витрат на дослідження та розробки, державних видатків на освіту. Досліджено сучасний стан продуктивності національної економіки, визначені фактори, що її визначають, та встановлені пріоритетні завдання економічної політики управління нею.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/367
Issue: 48
First Page: 91
End Page: 97
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
91-97_Петкова_Марущак.pdf653.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.