Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/413
Title: Ключові компетенції як базова категорія системи обслуговування споживача
Authors: Чепурда, Лариса Михайлівна
Таньков, Костянтин Миколайович
Keywords: ресурсна стратегія;ключові компетенції;сфера послуг;центри компетенцій;мережне середовище обслуговування;модель взаємодії
Issue Date: 2014
Publisher: Бізнес Інформ
Abstract: У роботі набули подальшого розвитку теоретичні положення формування конкурентних переваг підприємства сфери обслуговування з позицій концепції ключових компетенцій. Показано, що в її основі лежить здатність підприємства максимально ефективно зібрати та використати необхідну комбінацію власних обмежених ресурсів краще, оригінальніше та швидше, ніж у конкурентів, і які лише в поєднанні з інноваційними процесами обслуговування набувають форму компетенцій. Стверджується, що стимулом до розвитку концепції ключових компетенцій має служити перехід підприємства від «жорсткої» й вертикально ієрархічно інтегрованої системи обслуговування, що базується на забезпечені постійного перерозподілу фінансових, матеріальних і інформаційних ресурсів на підприємстві (ERP-системи), до формування мережного (горизонтально інтегрованого) середовища обслуговування споживача, яке спирається на комбінації ресурсів у саморегульованих центрах компетенції. Останні розглядаються як особливі структурні одиниці підприємства, функція яких полягає в тому, щоб контролювати найбільш важливі напрями його діяльності, збираючи відповідні знання та знаходячи способи їх максимально ефективного використання при наданні послуг споживачеві. Принципового значення набуває можливість розширеної взаємодії таких центрів, що повинно забезпечити високу продуктивність процесів обслуговування, зниження сукупних витрат і прийнятний рівень економічної безпеки взаємодії підприємства зі споживачем. Представлено формально-математичну модель мережного середовища обслуговування, де як базові використано виробничо-обслуговуючу функцію, функцію прибутку і функцію продуктової пропозиції
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_10_38
http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/413
ISSN: 2222-4459
Issue: 10
First Page: 225
End Page: 229
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
binf_2014_10_38.pdf311 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.