Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/586
Title: Характеристика структури готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров'язбережувальної діяльності в основній школі
Authors: Матусевич, Андрій Михайлович
Безкопильний, Олександр Олександрович
Поліщук, Олександр Леонідович
Keywords: Структура, готовність майбутніх вчителів фізичної культури, здоров'язбережувальна діяльність, основна школа.
Issue Date: 2018
Publisher: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури
Abstract: Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до здоров'язбережувальної діяльності в основній школі. На основі аналізу науково-педагогічних джерел узагальнено, що поняття "готовність" є багатоаспектною категорією та складається з певних елементів, що визначають її структуру. Готовність до різних видів педагогічної діяльності визначається як особистісне утворення комплексу внутрішніх умов, мотивів, знань і засобів діяльності, навичок та вмінь їх практичного застосування, особистісних якостей, що забезпечують ефективність професійної педагогічної діяльності. Готовність майбутніх учителів фізичної культури до здоров'язбережувальної діяльності в основній школі розглядається як результат підготовки до професійної педагогічної діяльності та характеризується системою ціннісних орієнтацій, знаннями, уміннями та сформованими навичками здоров'язбереження у поєднанні з особистісними якостями педагога. Обгрунтовано структуру готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров'язбережувальної діяльності в основній школі, що складається з акціологічного, гносеологічного, праксеологічного, та особистісного структурних компонентів.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/586
Volume: Серія 15
Issue: 9(103)18
First Page: 23
End Page: 26
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20190531_125155 ст1.jpg4.59 MBJPEGThumbnail
View/Open
20190531_125219 ст1.jpg4.75 MBJPEGThumbnail
View/Open
20190531_125232ст1.jpg5.04 MBJPEGThumbnail
View/Open
20190531_125258 ст1.jpg3.95 MBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.