Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2462
Title: Оцінка впливу на довкілля підприємств харчової галузі
Authors: Лобода, Олександр Андрійович
Биканов, Олександр Вікторович
Keywords: ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ;ВІДХОДИ;КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТІ;МОЛОКОПЕРЕРОБНА ГАЛУЗЬ;ОСНОВНЕ ВИРОБНИЦТВО
Issue Date: Jun-2021
Abstract: Випускна кваліфікаційна робота бакалавра: 59 с., 5 рисунків, 15 таблиць, 20 джерел, мультимедійна презентація. Мета роботи: оцінка впливу діяльності харчових підприємств на довкілля. Завдання роботи полягає у визначенні основних негативних чинників, які виникають в процесі виробництва харчової продукції на прикладі молокопереробного підприємства; визначенні складу та властивостей шкідливих речовин, які надходять у атмосферу міста, їх обсягів, дотримання підприємством встановлених гігієнічних нормативів, аналіз існуючих заходів щодо зменшення впливу підприємства на довкілля. Об’єкт дослідження: підприємство харчової промисловості ПАТ «Юрія». В роботі охарактеризовано структуру харчової промисловості, її географію розташування та сировинну базу; охарактеризовано вплив на довкілля підприємств, які спеціалізуються на виробництві продуктів харчування; на прикладі молокопереробного підприємства, розташованого в м. Черкаси охарактеризований вплив на атмосферне середовище, визначений клас небезпечності підприємства та визначені основні джерела викидів підприємства, визначені екологічні аспекти водокористування та поводження з відходами; запропоновані заходи щодо зменшення обсягу викидів в атмосферу від виробництва.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2462
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВКР Биканов.pdf
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.