Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/295
Title: СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙ В ТУРИЗМІ
Authors: Бєляєва, Світлана Станіславівна
Keywords: інновації;туризм
Issue Date: 7-Jun-2018
Publisher: Матеріали IV науково-практичної конференції «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо-, та мікрорівнях» (Одеський національний політехнічний університет, 7-8 червня 2018р.). – Одеса
Abstract: В сучасних умовах господарювання без урахування впливу конкурентного середовища неможливо досягти успіху, адже туристичний сегмент ринку, як і будь-який інший вид економічної діяльності, має свої особливості, є чутливим до коливань у споживчому середовищі, реагує на зовнішні впливи та внутрішні фактори. У зв’язку з цим постає завдання створювати та розвивати конкурентоспроможні послуги, запроваджувати інноваційні методи, технології, використовувати новітні засоби для ведення туристичного бізнесу. Таким чином інновації є невід’ємним атрибутом успішного бізнесу, фактором впливу на попит споживача, його поточні, середньострокові й стратегічні плани існування та розвитку. Метою даного дослідження є дослідження існуючих теорій щодо визначення сутності категорії «інновація» й на основі проведеної роботи наведення власного визначення інновації в туризмі.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/295
First Page: 177
End Page: 179
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.