Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3208
Title: Організація готельного господарства. Теорія і практика : навчальний посібник
Authors: Чепурда, Лариса Михайлівна
Таньков, Костянтин Миколайович
Куракін, Олександр Борисович
Issue Date: 2015
Publisher: Черкаси: ЧДТУ
Abstract: У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та практичний інструмент організації го-тельного господарства. Розкриваються питання сутності готельного бізнесу і готельного продукту; орга-нізації готельного господарства та його функціонального призначення. Приділена увага організації ос-новних і допоміжних процесів готельного обслуговування; аналізуються проблеми інженерно-технічної експлуатації готелю та організації ефективної роботи готельного персоналу. Посібник адресований студентам спеціальності «Готельно-ресторанна справа», викладачам вищих начальних закладів та фахівцям, які працюють у сфері гостинності.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3208
Number of Pages: 427
Appears in Collections:Навчальні видання (ФХТСО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015-ОГГ-Навч.-посібник.pdf2.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.